Kampanja informiranja poduzeća
Europska komisija pojačala je kampanju informiranja poduzeća iz EU-a o potrebi carinske pripravnosti, u slučaju Brexita bez dogovora s obzirom na rizik da Velika Britanija 30. ožujka ove godine napusti EU bez dogovora.