Vuk Bačanović
Otac jedan, jedna mati Prvo bi nam valja(l) znati Jer ćemo se paski klati. (Muhamed Hevaija Uskufi, Tuzla 16. vijek) Neka vas ime jedne od drugih nikada ne otuđi jer vi ste krv jedne krvi i kost jedne kosti. Neka vas vera ne razdvaja, jer Bog je samo jedan. (Vojvoda...