Osam fakulteta
Univerzitet u Zenici, koji je u prvom, julskom upisnom roku na osam fakulteta i 27 odsjeka, za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija ponudio 1.485 mjesta, u drugom će upisnom roku, koji će trajati od 27. augusta do 7. septembra, ponuditi nepopunjenih 843 mjesta.