Na prijedlog Komisije
Senat Univerziteta u Sarajevu (UNSA) je na danas održanoj sjednici usvojio Statut tog univerziteta.