Kosovska vlada nije takozvana
Ambasador SAD u Beogradu Kyle Scott izjavio je danas da kosovska vlada nije takozvana, već Vlada Kosova koja je nezavisna i suverena zemlja sa svojim izabranim predstavnicima.