Posjeta Libanonu
Njemačka kancelarka Angela Merkel kazala je tokom posjete Libanonu u petak da se još uvijek nisu stvorili uvjeti za povratak izbjeglica u Siriju.