Olakšati trgovinu
Grad Elorza u saveznoj državi Venecuele Apure počeo je štampanje vlastite papirne novčane valute.